Sparekassen Løgumklosters Fond gæstede Bolderslev.   Fonden har bevilget penge til 3 foreninger i Bolderslev, BVU fik kr.   30.000 til indkøb af udstyr/materiel , boldklubben B1950 fik kr.   40.000 til renovering af boldrum, og forsamlingshuset fik kr. 30.000
Go-tour er et nyt tiltag som er blevet oprettet og som foregår om onsdagen i hver uge afgang fra Urnehovedhallen kl.10.00 hvor man så går forskelliger ruter rundt i byen kom og slut op om det nye arangement. Ingen tilmelding man møder bare op.

Sider