Indtægter Salg af kalendere 19.230,00

Udgifter Køb af kalendere 7.468,44

Overskud 11.761,56 21.

Januar 2023

Mia Lüth Jepsen Kasserer i Bolderslev Vollerup Ungdomsforening