LØRDAG D.19 JANUAR HÅBER VI AT I VIL KOMME OG VÆRE AKTIVE SAMMEN MED OS I FRITIDSCENTERET.
  Bolderslev/Vollerup Ungdomsforening indbyder til Kohberg Cup 2019  
Go-tour er et nyt tiltag som er blevet oprettet og som foregår om onsdagen i hver uge afgang fra Urnehovedhallen kl.17.00 og til ca kl.18.00 hvor man går forskelliger ruter rundt i byen kom og slut op om det nye arangement.
Klubmesterskaber for motionister afvikles ultimo marts 2019, tilmelding se opslagstavle i hallen.  
BVU arrangerede I år for 2. Gang I samarbejde med Spejderne, Rideklubben og B1950 en aktivitetsdag for Bolderslev Skole og asylbørn. I alt 131 deltagende elever. Arrangementet blev afviklet Tirsdag d. 29.08 i tidsrummet 08.30 til 13.30. Primært ved og i Urnehovedhallen.
Træningstider for børn mellem 6-8 år (0.-2. klasse): fredage 16-17